جزوه کامل اقتصاد کلان

ساخت وبلاگ
چکیده : يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۴۱ ق.ظ فهرست مطالب: جزوه کامل اقتصاد کلان تاریخ ایجاد 16/07/2017 12:0... با عنوان : جزوه کامل اقتصاد کلان بخوانید :

يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۴۱ ق.ظ

فهرست مطالب: جزوه کامل اقتصاد کلان

تاریخ ایجاد 16/07/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 249 برگ pdf   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 7800 kb  تعدادمشاهده  2


جزوه کامل اقتصاد کلاجزوه کامل اقتصاد کلان
 
فهرست مطالب
فصل اول: حسابداری درآمد ملی 9
تعاریف  9
روشهای محاسبه تولید ناخالص ملی 12
روش مخارج یا هزینه 12
روش درآمدی  13
روش ارزش افزوده یا روش تولید  14
شاخص قیمت 16
محاسبه متغیرهای اقتصادی به قیمت ثابت  19
نرخ تورم  20
نکات فصل اول  22
مجموعه تست 24
پاسخنامه 27
مجموعه تست 29
پاسخنامه 32
مجموعه تست 34
پاسخنامه 36
فصل دوم: تعیین درآمد ملی  37
جریان دایره وار تولید و درآمد ملی ، مدلهای درآمد – مخارج  37
مصرف و پس انداز  40
ضرایب تکاثری  44
45  (Paradox of thrift) تناقض خست
مدل سه بخشی  46
ضرایب تکاثری مدل سه بخشی 48
مدل چهار بخشی  50
ضرایب تکاثری مدل چهاربخشی  50
کسری و مازاد بودجه دولت 51
ضریب تکاثری بودجه متوازن : 53
نکات فصل دوم 55
مجموعه تست 56
پاسخنامه 61
مجموعه تست 65
مجموعه تست 69
مجموعه تست 72
پاسخنامه  74
76  IS-LM فصل سوم: مدل
76  IS استخراج منحنی
77 IS شیب منحنی
78  IS عوامل مؤثر روی موقعیت
78  LM استخراج منحنی
80  LM عوامل مؤثر روی شیب
تعیین همزمان نرخ بهره و درآمد تعادلی  80
سیاستهای پولی و مالی  81
سیاستهای مالی  81
سیاست پولی 82
83  LM , IS حالات افراطی
سیاست مالی در حالت افراطی کینزی 83
سیاست پولی درحالت افراطی کینزی  84
سیاست مالی در حالت افراطی نئو کلاسیک 84
سیاست پولی در حالت افراطی نئوکلاسیک 85
دام نقدینگی 85
حالت عمومی 86
ضرایب فزآینده سیاست های مالی و پولی 86
مجموعه تست 88
پاسخنامه  91
مجموعه تست 93
پاسخنامه  97
مجموعه تست 100
پاسخنامه  105
فصل چهارم: عرضه کل و تقاضای کل 108
تابع تقاضای کل  108
عوامل مؤثر بر روی شیب و موقعیت تابع تقاضای کل 109
تابع عرضه کل  109
بررسی سیاست مالی در قالب مدل نئوکلاسیک 111
بیکاری 113
انواع بیکاری 113
مدل کینزی  113
فرض دوم: چسبندگی دستمزد 114
رکود تورمی  116
منحنی فیلیپس 117
نکات فصل چهارم 120
مجموعه تست 121
پاسخنامه 124
مجموعه تست 126
پاسخنامه 128
مجموعه تست 130
پاسخنامه 132
فصل پنجم: مصرف  133
حقایق آشکار  133
نظریه مصرف کینز و درآمد مطلق 133
نظریه درآمد نسبی (دوزنبری) 134
نظریه درآمددائمی (فریدمن)  135
نکاتی پیرامون نظریه مصرف درآمد دائمی 137
نظریه مصرف ادوار زندگی 138
مصرف و عوامل مؤثر دیگر  140
مجموعه تست 141
پاسخنامه 142
مجموعه تست 143
پاسخنامه 144
مجموعه تست 145
پاسخنامه 149
فصل ششم: سرمایه گذاری 151
ارزش حال یک پروژه  151
نرخ بازدهی داخلی 153
تابع کارایی نهایی سرمایه  153
برآورد موجودی مطلوب سرمایه  154
اصل شتاب 155
عوامل مؤثر بر روی اجرت سرمایه  157
یک نکته تکمیلی 157
مجموعه تست 158
پاسخنامه 160
مجموعه تست 162
پاسخنامه 164
مجموعه تست 165
پاسخنامه 169
فصل هفتم: عرضه و تقاضای پول 172
عرضه پول  172
مکانیزم انبساط پولی 173
رابطه بین حجم پول و پایه پولی  174
عوامل مؤثر بر روی حجم پول  176
تقاضای پول  177
تابع تقاضای بامول و توبین  177
انگیزه سفته بازی پول 179
مجموعه تست 180
پاسخنامه  183
مجموعه تست 186
پاسخنامه  189
مجموعه تست 191
پاسخنامه  193
مجموعه تست سال های اخیر 194
پاسخنامه  213
242  سوالات کنکور سال 1390
پاسخنامه  247
منابع  250
ن


کلمات کلیدی مرتبط:
جزوه کامل اقتصاد کلان ,حسابداری درآمد ملی ,روشهای محاسبه ,تولید ناخالص ملی ,روش مخارج یا هزینه ,روش درآمدی ,روش ارزش افزوده ,یا روش تولید ,شاخص قیمت ,محاسبه متغیرهای ,اقتصادی به قیمت ثابت ,نرخ تورم ,
مقالات مرتبط در این دسته

  • موافقین۰ مخالفین۰
  • ۹۶/۰۴/۲۵
  • me mehrimah
...
نویسنده : بازدید : 22 تاريخ : يکشنبه 25 تير 1396 ساعت: 13:41